ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริกทุกท่านประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก  ปีการศึกษา 2559  (คลิ๊กที่นี่)