ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทร: 
02-970-6406 , 02-552-3500-9 ต่อ 430 หรือ 222
อีเมล์: 
phenprapha191@yahoo.com